0

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: P.H.U. Bożena Wieczorek

adres do zwrotu: ul. Prusa 31 , 43-190 Mikołów

e-mail kontaktowy: dawid.allegro@poczta.fm

 

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
 
Adres: [adres kupującego]
 
Data: [data odstąpienia od umowy]
 
Podpis: 
 
Powyższy formularz proszę przesłać do nas e-mailem na adres dawid.allegro@poczta.fm bądz listownie na adres :
P.H.U. Bożena Wieczorek
ul. Prusa 31
43-190 Mikołów

Kontakt ze sklepem